O Ferrado Marelo

icono-gris-ferrado-marelo

AVISO LEGAL

icono-gris-ferrado-marelo
icono-gris-ferrado-marelo

AVISO LEGAL

icono-gris-ferrado-marelo

Titularidade

O dominio oferradomarelo.com é propiedade de Patricia Pérez Leal.

Concepto web e a súa función

A páxina web oferradomarelo.com, e todos os subdominios e directorios incluídos nela (en adiante denominada en común “Web”), cumpren a función de información xeral e de atención ao cliente nos termos do disposto no artigo. 4 do Real decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regula a información administrativa e a atención ao cidadán.

Propiedade intelectual e industrial nos contidos da páxina

Deseño e logotipos

A estrutura do sitio web, o seu deseño e o seu código fonte, así como os logotipos e marcas incluídas nel son propiedade de oferradomarelo.com e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Non se poderán realizar actos de reprodución, modificación, distribución, comunicación pública e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por ningún procedemento, sen o previo consentimento por escrito de oferradomarelo.com

Contidos

Todos aqueles contidos incluídos no sitio web son propiedade de oferradomarelo.com e están suxeitos á licenza particular que os acompaña. A reprodución, distribución, comunicación pública e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, están autorizados nos termos indicados en cada licenza particular.

No caso de que un contido non estea acompañado dunha determinada licenza, autorízase a reprodución, modificación, distribución e comunicación total ou parcial do mesmo, para usos comerciais e non comerciais, suxeitas ás seguintes condicións:

* Está prohibida a desnaturalización do contido en calquera circunstancia.
* O usuario está obrigado en todo caso a citar a orixe do contido.
* O usuario está obrigado a mencionar a data da última actualización dos contidos.
Disposicións comúns

oferradomarelo.com non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercer todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario. Está absolutamente prohibido o uso do sitio web ou calquera dos seus elementos con fins ilegais.

Protección de datos persoais

oferradomarelo.com é a entidade responsable do ficheiro de datos xerado cos datos persoais subministrados polos usuarios do seu sitio web. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, oferradomarelo.com comprométese a cumprir a súa obriga de segredo respecto dos datos persoais e o deber de tratalos de forma confidencial. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. A recollida e tratamento automatizado de datos persoais está destinado á xestión, subministración, ampliación e mellora dos servizos para o usuario, así como á xestión da información proporcionada nas solicitudes de rexistro. O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, escribindo a oferradomarelo.com, acompañado dunha fotocopia da D.N.I.

Cookies

O sitio web oferradomarelo.com usa “cookies” (pequenos ficheiros de información que o servidor do sitio web envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) na medida necesaria para o bo funcionamento e exhibición do sitio web por parte do usuario. As “cookies” utilizadas no sitio web son, en todo caso, temporais e desaparecen cando finaliza a sesión de usuario. En ningún caso se empregarán “cookies” para recoller información persoal.

Modificacións

Co fin de mellorar os beneficios do sitio web, oferradomarelo.com resérvase o dereito, en calquera momento e sen notificación previa ao usuario, de modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos da web. sitio web, de xeito unilateral. Tamén se reserva o dereito a modificar estas condicións de uso en calquera momento así como calquera outras condicións particulares.

Exclusión de responsabilidade

oferradomarelo.com non se fai responsable dos erros tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da precisión da información contida nel.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web oferradomarelo.com poden levar a sitios web de terceiros. oferradomarelo.com non asume ningunha responsabilidade polo contido, información ou servizos que poidan aparecer ou prestarse nestes sitios, que teñen Exclusivamente informativo, e en ningún caso implica ningunha relación entre oferradomarelo.com e as persoas ou entidades propietarias deste contido ou os propietarios dos sitios onde se atopan.

Ferramentas de Accesibilidade